Realizujemy rurociągi technologiczne przeznaczone zarówno na media ciekłe, jak i gazowe. Wykonujemy instalacje dla gospodarki wodno-ściekowej oraz przemysłu spożywczego i chemicznego.
Posiadamy potencjał do realizacji instalacji z różnorodnych materiałów takich jak:

 • PE, PEHD, PP oraz PCV,
 • stale węglowe,
 • stale kwasoodporne.

W ramach realizacji wykonujemy i montujemy konstrukcje wsporcze pod rurociągi oraz armaturę. Na zakończenie robót przeprowadzamy próby wytrzymałościowe i szczelności wykonanych instalacji technologicznych, zgodnie z wytycznymi projektowymi i wymaganiami norm i dyrektyw UE.

 

 

 

 

 

Wykonujemy nowe obiekty techniczne oraz remonty istniejących budynków. W  obiektach budowlanych wykonujemy wszystkie rodzaje instalacji wewnętrznych, takie jak:

 • instalacje wody socjalnej i technologicznej,
 • instalacje kanalizacji sanitarnej, technologicznej i deszczowej,
 • instalacje ciepłownicze,
 • instalacje gazowe,
 • instalacje wentylacji, klimatyzacji i osuszania,
 • instalacje elektryczne nn i SN,
 • instalacje telewizji przemysłowej,
 • instalacje sterowania i automatyki,
 • instalacje sieci logicznych,
 • instalacje alarmowe i kontroli dostępu.
Szybki Kontakt wyznacz trasę
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o

Adres:
42-202 Częstochowa
ul. Bór 139

tel. +48 34 365 74 66, +48 34 365 85 44
fax. +48 34 365 93 61
e-mail: abt@abt.pl