Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji "ABT" w Częstochowie koncentruje swoją działalność na projektowaniu i wykonawstwie urządzeń technologicznych oraz systemów w zakresie oczyszczania wody i ścieków, łącznie ze związanymi z tą działalnością robotami budowlano-montażowymi.
Powyższe wiąże się z:

  • ciągłym śledzeniem najnowszych osiągnięć naukowych i produkcyjnych w dziedzinie technologii oczyszczania wody i ścieków; 
  • Stałym podnoszeniem kwalifikacji personelu projektującego oraz wykonawczego w w/w specjalizacjach oraz w branżach towarzyszących, tj. robotach budowlanych, elektrycznych, automatyce, obróbce metali.

Głównym przesłaniem Firmy jest uplasowanie pozycji Firmy na szczycie przedsiębiorstw działających w branży oczyszczania wody i ścieków.

Polityka jakości jest realizowana przez:

  • systematyczne śledzenie aktualnych przepisów krajowych i unijnych w zakresie wymagań jakości wody i ochrony środowiska;
  • wdrażanie w procesie projektowym i wykonawczym najnowszych osiągnięć w sferze działania firmy;
  • Stałe szkolenie i motywowanie pracowników Firmy w zakresie utrzymywania najwyższej jakości produktów Firmy;prowadzenie stałej analizy w zakresie powstałych błędów produkcyjnych oraz opracowywania na ich podstawie wytycznych mających na celu wyeliminowanie takich zdarzeń;
  • prowadzenie stałej analizy ekonomicznej w zakresie kosztów związanych z niewłaściwą jakością działania Firmy oraz opracowywaniem wytycznych mających na celu obniżkę tych kosztów;
  • Stałe inspirowanie Zarządu i personelu przedsiębiorstwa do przestrzegania zasad i ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 .

 

 

 

Szybki Kontakt wyznacz trasę
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o

Adres:
42-202 Częstochowa
ul. Bór 139

tel. +48 34 365 74 66, +48 34 365 85 44
fax. +48 34 365 93 61
e-mail: abt@abt.pl