Przebudowa SUW Lubachów w Zagorzu Śląskim - II etap wchodzące w zakres przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego - etap I

Szybki Kontakt wyznacz trasę
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o

Adres:
42-202 Częstochowa
ul. Bór 139

tel. +48 34 365 74 66, +48 34 365 85 44
fax. +48 34 365 93 61
e-mail: abt@abt.pl