Od ponad 25 lat realizujemy serwis urządzeń i infrastruktury technicznej na obiektach przemysłowych i gospodarki wodno-ściekowej.
Wieloletnie doświadczenie pozwala nam w sposób sprawny i szybki usunąć powstałe awarie oraz prowadzić przeglądy i konserwacje obiektów, które znamy "od podszewki".

 

Nasze zaangażowanie oraz wiedza teoretyczna i praktyczna sprawiają, że wykonujemy prace sprawnie, precyzyjnie, a przede wszystkim profesjonalnie. Dbamy o zachowanie odpowiedniej sprawności działań i ostateczne zadowolenie klienta.

 

Naszym Klientom oferujemy zarówno doraźne usuwanie awarii, jak i planowane naprawy urządzeń. Ponadto w zakresie naszych usług prowadzimy kompleksową opiekę serwisową obejmującą naprawy, jak również stałą konserwację obiektów. W ramach serwisu proponujemy optymalne rozwiązania techniczne i technologiczne, dobór odpowiednich urządzeń, a następnie ich montaż, rozruch i konserwację.

W ramach działań serwisowych wykonujemy:

 • okresowe przeglądy i kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych w pełnym zakresie,
 • naprawy i przeglądy:
  • stacji uzdatniania wody (SUW),
  • ujęć wody (UW),
  • oczyszczalni ścieków,
  • pompowni wody,
  • pompowni ścieków,
  • zestawów hydroforowych,
  • urządzenia z zakresu technologicznego,
  • układów sterowania, automatyki i monitoringu,
  • kotłowni,
  • infrastruktury technicznej
 • czyszczenie zbiorników magazynowych wody.

 

W zakresie napraw i przeglądów wykonujemy:

 • naprawy, remonty i modernizacje poszczególnych układów technologicznych,
 • przeglądy wszystkich urządzeń technologicznych,
 • sprawdzenia poprawności działania systemów zabezpieczeń, sterowania i automatyki,
 • modernizacje oraz nowe układy sterowania i monitoringu,
 • montaż układów powiadamiania o awariach, np. SMS,
 • tworzenie systemów sterowania i monitoringu SCADA,
 • przeglądy oraz sprawdzenia rozdzielnic elektrycznych oraz rozdzielnic sterowniczych,
 • regulacje parametrów pracy układów technologicznych,
 • przeglądy i remonty wszystkich typów pomp,
 • sprawdzanie armatury oraz działania zaworów zwrotnych,
 • wymianę i montaż konstrukcji oraz elementów ze stali kwasoodpornych,
 • naprawy układów AKPiA,
 • pomiary hydrauliczne,
 • pomiary elektryczne,
 • rozruch technologiczny,
 • badania fizykochemiczne wody na każdym etapie jej produkcji,
 • czyszczenie pomp,
 • sprawdzenie poprawności działania pomp w tym testy ich wydajności,
 • sprawdzenie poprawności działania układu technologicznego,
 • sprawdzenie stanu złoża w filtrach,
 • wymiana złoża filtracyjnnego w filtrach,
 • wymiana węgla aktywnego w filtrach,
 • montaż filtrów węglowych jako trzeciego stopnia uzdatniania wody.

 

Ponadto oferujemy:

 • profesjonalną pomoc techniczną w doborze odpowiedniej technologii uzdatniania wody oraz oczyszczania ścieków,
 • pomoc w doborze prawidłowych parametrów pracy obiektu,

 

W zakresie serwisu obsługujemy w sposób kompleksowy obiekty przemysłowe, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, pompownie wody, pompownie ścieków, ujęcia wody, hydrofornie zarówno w zakresie technologii procesów, jak i mechaniki oraz automatyki sterowania.

Do każdego zlecenia przystępujemy odpowiednio przygotowani zarówno pod względem merytorycznym, jak i technicznym.

 

W ramach umowa serwisowej zapewniamy:

 • regularne przeglądy serwisowe, zapewniające utrzymanie urządzeń i instalacji w prawidłowym stanie technicznym;
 • wsparcie techniczne i merytoryczne przy rozwiązywaniu problemów eksploatacyjnych;
 • wielobranżową infolinię telefoniczną (technolog, automatyk, elektryk, konstruktor), umożliwiającą konsultacje w zakresie eksploatacji obiektów gospodarki wodno-ściekowej).

 

 

Korzyści z zawarcia umowy serwisowej to:

 • natychmiastowa reakcja na zgłoszoną awarię;
 • zmniejszenie kosztów napraw i eksploatacji poprzez utrzymywanie urządzeń i instalacji w prawidłowym stanie technicznym;
 • zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii;
 • wypełnianie zaleceń eksploatacyjnych producentów urządzeń podanych w DTR;
 • możliwość usuwania uszkodzeń w ramach planowanych przeglądów, tym samym znaczące obniżenie kosztów napraw;
 • utrzymanie obiektu w prawidłowej kondycji technicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • ochronę przed nadmiernym zużyciem części i urządzeń;
 • profesjonalne doradztwo techniczne oraz pomoc w zakresie przepisów prawa.

 

Serwisujemy obiekty zarówno wybudowane przez naszą Firmę, jak inne firmy działające na rynku obecnie, jak i w przeszłości.

 

Zaręczamy, że skorzystanie z naszego wydziału serwisowego dostarczy Państwu dużo satysfakcji i zadowolenia z szybkiego i bezproblemowego usunięcia awarii.

Szybki Kontakt wyznacz trasę
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o

Adres:
42-202 Częstochowa
ul. Bór 139

tel. +48 34 365 74 66, +48 34 365 85 44
fax. +48 34 365 93 61
e-mail: abt@abt.pl