Wykonujemy nowoczesne, otwarte oraz w pełni konfigurowalne systemy kontroli, sterowania monitoringu i wizualizacji wszelkich procesów technologicznych.

Ponadto wykonujemy monitoring obiektów rozproszonych infrastruktury wod-kan w oparciu o technologie radiową oraz GPRS obejmujący:

  • monitoring ujęć wody, SUW, pompowni wody, punktów wodomierzowych, 
  • monitoring oczyszczalni ścieków, przepompowni ścieków, 
  • monitoring obiektów melioracji wodnych.

 

 

Realizowane przez nas systemy charakteryzują się:

  • możliwością monitoringu i sterowania ON-LINE,
  • nieograniczoną ilością obiektów,
  • tworzeniem bazy danych,
  • zróżnicowaniem mediów komunikacyjnych (łącza kablowe, GPRS, radiolinie)
  • możliwością wielu stanowisk dyspozytorskich
  • zdalną sygnalizacją stanów alarmowych w formie SMS.
Szybki Kontakt wyznacz trasę
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o

Adres:
42-202 Częstochowa
ul. Bór 139

tel. +48 34 365 74 66, +48 34 365 85 44
fax. +48 34 365 93 61
e-mail: abt@abt.pl