W chwili obecnej „ABT” zatrudnia ok. 100 pracowników, w tym 40 inżynierów.

Zakres działalności Firmy związany jest z projektowaniem i wykonawstwem inwestycji z zakresu inżynierii wodno-ściekowej, w szczególności:

  • podziemnych i powierzchniowych ujęć wody;
  • nowoczesnych stacji uzdatniania wody ze sterowaniem oraz wizualizacją i monitoringiem procesów technologicznych;
  • wysokosprawnych biologicznych oczyszczalni ścieków;
  • kontenerowych stacji wodociągowych i oczyszczalni ścieków;
  • przepompowni wody;
  • przepompowni ścieków;
  • urządzeń dla stacji uzdatniania wody i stacji wodociągowych (filtry nierdzewne otwarte, aeratory, filtry ciśnieniowe, hydrofory, zbiorniki magazynowe wody itp.);
  • automatycznych pompowni wody z elektronicznie sterowanymi zestawami pompowymi (bezhydroforowymi);
  • urządzeń do oczyszczalni ścieków (sita skratkowe, kraty, piaskowniki, sitopiaskowniki, zgarniacze itp.). 


Od ponad ćwierć wieku w realizowanych przez nas zadaniach inwestycyjnych wdrażamy najbardziej aktualne rozwiązania z zakresu technologii, a także sterowania i automatyki urządzeń stosowanych w procesach oczyszczania i uzdatniania wody oraz procesach oczyszczania ścieków.

Szybki Kontakt wyznacz trasę
Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Sp. z o.o

Adres:
42-202 Częstochowa
ul. Bór 139

tel. +48 34 365 74 66, +48 34 365 85 44
fax. +48 34 365 93 61
e-mail: abt@abt.pl